ORGANY

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników – udziałowcy:

  • Miasto Bydgoszcz,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego

Rada Nadzorcza – w składzie:

  • Przewodniczący Rady – Tomasz Kuczur
  • Zastępca Przewodniczącego – Aneta Daniszewska
  • Członek Rady – Tadeusz Kołosowski

Zarząd Spółki

  • Prezes Zarządu – Lech Bądzyński
  • Wiceprezes Zarządu – Marek Szefler